Garancija

Garancijska doba:

 • Garancija za delo je dve leti (če ni na računu navedeno drugače).
 • Za talne obloge, za katere proizvajalec jamči z daljšim garancijskim rokom veljajo garancijski pogoji proizvajalca.
 • Garancijski rok teče od dneva prevzema (datum opravljanja storitve).
 • V primeru nepooblaščenega posega v izdelek, garancija avtomatsko preneha veljati.

Garancija se ne upošteva v primerih:

 • Odrgnina laka s topimi predmeti (premikanje pohištva, pisarniških stolovs kolesci, odrgnin domačih živali, žebljev kamenja na podplatih, stekla,..)
 •  Zlitja tekočin (voda , kisline, ostale kemikalije ki niso namenjene vzdrževanju parketa,..)
 • Uporaba vode in neprimernih detergentov pri čiščenju parketa.
 • Les je hidroskopski material (vpija in oddaja vlago), zato spremembe dimenzij posameznih deščic, kot vpliv vlage, ne more biti razlog reklamacije.
 •  Slabe hidroizolacije estriha ter ostalih prehodov.
 • V primeru pokanja estriha, ki je posledica premikanja (posedanja) terena in drugih povzročiteljev.

Garancija:

 • V primeru ugodno rešene reklamacije, bomo poskrbeli za brezplačno nadomestitev neustreznega materiala in / ali odpravo pomankljivosti nastalih vgradenj, maksimalno do vrednosti računa.
 • Pridržujemo si pravico do popravila posameznih lamel, desk oz plošč.
 • Garancija velja le za količino ( prostor) kjer je napaka zapisniško ugotovljena in ne za celotno površino.
 • Za posredno škodo ki bi nastala zaradi nekvalitetnega materiala ne odgovarjamo.
 • Garancija se prizna le, če je podana reklamacija v pisni obliki v roku 8 dni od nastanka napake in ob predložitvi originalnega ter v celoti plačanega računa in te izjave (lahko fotokopija).
 • Očitne in vidne napake, ki so nastale ob vgranji na parketu je potrebno nemudoma pisno sporočiti, najkasneje v roku 8 dni, vendar pred pričetkom uporabe prostora.
 • Če proizvod ni več dobavljiv, bo nadomestno blago ekvivalentna zamenjava iz trenutnega proizvodnega programa firme katerega material je bil vgrajen.
 • Pred pričetkom del vizualno ocenimo primernost podlage za vgradnjo talne obloge. Reklamacije, ki so posledica napak predhodno izvedenih del niso predmet garancije.
 • Za dela, ki na željo investitorja niso izvedena po pravilih stroke, veljajo drugačni (z dogovorom sklenjeni) garancijski pogoji.